За нас

Ние сме ИнтерСофтПро

Международна компания, предоставяща услуги в областта на ИТ консултации и интеграция на софтуерни системи.

ИнтерСофтПро ЕООД е динамично развиваща се компания в областта на информационните технологии в България. Основана през 2003 г., компанията е специализирана в ИТ консултации; уеб дизайн, администриране и поддръжка; SaaS и разработка на софтуер, които след това се интегрират в цялостни бизнес решения.

Основни фактори, които са в основата на успеха на компанията, са иновативният начин на мислене и гъвкавото управление, съчетани със съвременни и доказани технологии и методология на работа.

Тези фактори допринасят за постигане на по-висока ефективност, подобряване на качеството на нашите услуги и подобряване на производителността.

С експертния опит на висококвалифициран, всеотдаен екип от професионалисти.

ОСНОВНИЯТ БИЗНЕС на ИнтерСофтПро ЕООД включва:

EsDesign, разработване и интегриране на нови системи, включително модули на системата, посветена на управлението на бизнеса с цел непрекъснато подобряване на предлаганите от нас решения.

Развитие на технологиите за изкуствен интелект.

Изисквания за консултации, анализ и дефиниция на клиента UsinessBusiness със следните решения за внедряване, които предлагаме.

RovProviding надеждна, навременна и висококачествена поддръжка за внедрени ИТ решения.

Целта на ИнтерСофтПро ЕООД е да предостави на нашите клиенти иновативни и гъвкави решения, така че те да могат да развиват бизнеса си с повече успех и ефективност, като по този начин повишават своята конкурентоспособност.

Опитът на нашия екип представлява най-голямото ни предимство. Уменията и знанията на нашите служители са резултат от широко и постоянно обучение:

Проучване и анализ;

Планиране;

 Устойчива и упорита работа в областта на информационните технологии

Ние сме посветени на:

✓ Бързо обслужване;

✓ Гарантирано висококачествено;

✓Сигурност;

Непрекъснати актуализации и подобрения в предлаганите от нас решения.

През 2010 г. компанията е упълномощена да издава сертификати за административни информационни системи и операции.

МИСИЯ

ИнтерСофтПро ЕООД предлага оптимални решения, съобразени с изискванията и нуждите на нашите клиенти, като се ангажира с максимална гъвкавост и адаптация. Фирмата се стреми към непрекъснато подобряване на качеството на своите продукти и услуги, поддържане и изграждане на партньорства с водещи световно известни производители. Благодарение на установените ни контакти с клиенти и партньори, предвидливост и умело прогнозиране, ИнтерСофтПро ЕООД успява да реализира решенията на своите специалисти с висока скорост и добро качество. ИнтерСофтПро ЕООД осигурява динамична и ефективна организация на работа, която гарантира конкурентоспособността на своите партньори и клиенти. 

СТРАТЕГИЯ 

✓ Установяване на дългосрочни и успешни контакти с клиенти и партньори; 

✓ Осъществяване на комплексни интегрирани решения; 

✓ Осигуряване на консултации, проектиране, инсталиране, обучение; 

✓ Разширяване на гамата от продукти и услуги в зависимост от най-новите световни технологии в ИТ бранша и изискванията на клиента; 

✓ Обучение и квалификация на служителите. 

ИнтерСофтПро ЕООД осигурява динамична и ефективна организация на работа, която гарантира конкурентоспособността на своите партньори и клиенти.

РЕШЕНИЯ 

От момента на основаването до сега, компанията непрекъснато работи по изграждането и усъвършенстването на цялостни решения в дадена област.

Интерсофтпро EООД

http://robobizz.com/