Доставка и плащане


Стоките, поръчани от електронния магазин MYFASHION.SITE, се доставят от куриерска фирма в срок от 3 до 20 работни дни.

Посочените срокове се прилагат съобразно обявени графици за отдалечени населени места и официални празнични дни, когато не се извършват доставки от куриерските фирми.

Цената по доставката се поема от Потребителя.

Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.

При предаване на стоката Потребителят или трето лице, посочено от него, подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.

„Интерсофтпро” ЕООД не носи отговорност за неточно и/или забавено изпълнение, когато това се дължи на забава по вина на куриера и/или посочените от Потребителя  неверен или непълен адрес, лице за контакт и/или телефон, както и при други  независещи от „ИНТЕРСОФТПРО” обстоятелства.

При доставката, стоките трябва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или трето лице. При констатиране на липси и/или явни недостатъци, Потребителят трябва да подпише протокол в присъствието на куриера незабавно, както и да уведоми „Интерсофтпро” ЕООД.

Когато Потребителя приеме стоката без забележки, последващи  рекламации за липси и/или недостатъци са неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани.

Потребителят може да заплати цената на поръчаната стока по един от следните начини:

1. Плащане с  пощенски паричен превод 

2. Плащане по банков път – Потребителят заплаща стойността на поръчаната стока, съгласно потвърдената поръчка в банковата сметка на „Интерсофтпро” ЕООД, посочена на сайта. В платежното нареждане посочвайте като основание за плащане номера на поръчката Ви

Данни за превод:

Получател:  „Интерсофтпро” ЕООД

Банка:         Банка ДСК ЕАД

IBAN          BG90STSA93000025491913

BIC             STSABGSF

Ако в срок от 5 (пет) работни дни след потвърждаване на поръчката, сумата по същата не постъпи в посочената банкова сметка, поръчката ще бъде автоматично анулирана.